دانش آموختگان گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/02-12:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی سال ورود سال فارغ التحصیلی مقطع فراغت از تحصیل
دکتر سیدمحمدحسین جمال الدینی 93 94 فلوشیپ جراحی ستون فقرات
دکتر عبداله هادی 92 93 فلوشیپ جراحی ستون فقرات
دکتر مرتضی صائب 76 80 تخصص
دکتر مهرانگیز سلیمانپور 76 80 تخصص
دکتر حمید صادقیان 76 80 تخصص
دکتر فرشاد مسعودی 76 80 تخصص
دکتر حسن میلادی پور 77 81 تخصص
دکتر هوشنگ صادقی میرلطف اله 77 81 تخصص
دکتر بهزاد کیمیائی 77 81 تخصص
دکتر فرهاد مصطفی موسی 77 81 تخصص
دکتر فروزا اشکانی 78 82 تخصص
دکتر علیرضا پهلوان صباغ 78 82 تخصص
دکتر فرزاد پژنگ 78 82 تخصص
دکترخشایار جیل عاملی 78 82 تخصص
دکتر محمدرضا انصاری پور 79 83 تخصص
دکتر مجید رحیمی 79 83 تخصص
دکتر فتح اله حر 79 83 تخصص
دکترمحمدتقی خسروانی مقدم 79 83 تخصص
دکتر بهشاد بوذری 80 84 تخصص
دکتر محمد تقی بهمنی 80 84 تخصص
دکتر مجید کریمیان 80 84 تخصص
دکتر حمید نصر اصفهانی 80 84 تخصص
دکتر امیررضا وفایی 80 84 تخصص
دكتر هادي ياسين 81 85 تخصص
دكتر فرهاد فردين 81 85 تخصص
دكتر مهرنوش مهربد 81 85 تخصص
دكتر رضا بهدانه 81 85 تخصص
دكتر شاهين صفوي 81 85 تخصص
دكتر تقي رمضانيان 81 85 تخصص
دکتر کامران ابراهیمی 82 86 تخصص
دکتر رحیم تسلیمی 82 86 تخصص
دکتر حمیدرضا رسته 82 86 تخصص
دکتر علی عندلیب 82 86 تخصص
دکتر فرشاد مهنام 82 86 تخصص
دکتر مهدی مؤیدفر 82 86 تخصص
دکتر فرشاد نیکوئی 82 86 تخصص
دكتر اسماعیل روزبهاني 83 87 تخصص
دكتر بهشته پديدار 83 87 تخصص
دكتر بهمن نژاد 83 87 تخصص
دكتر بهرام سپياني 83 87 تخصص

دكتر شيروان رستگار

84

88

تخصص

دكتر ارسلان محموديان

84

88

تخصص

دكتر فرشاد مالكي

84

88

تخصص

دكتر قاسم صالحي

84

88

تخصص

دكتر احمد صفدريان

84

88

تخصص

دكتر سامان غفاري

84

88

تخصص

دكتر محمد فيضي

84

88

تخصص

دكتر اميرحسين مجدي

84

88

تخصص

دكتر شهرام همتيان

84

88

تخصص

دكتر محمد قربانزاده

85

89

تخصص

دكتر مسعود كريمي

85

89

تخصص

دكتر سعيد فرزين نيا

85

89

تخصص

دكتر مجيد عسگري

85

89

تخصص

دكتر مهدي تيموري

85

89

تخصص

دكتر شكرا... قدرتي

85

89

تخصص

دكتر آرش فولادي

86

90

تخصص

دكتر نيما باقري

86

90

تخصص

دكتر صادق توكلي

86

90

تخصص

دكتر آرش رشيدي

86

90

تخصص

دكتر محمدامين اسحاقي

86

90

تخصص

دكترمهدي كوشك زري

87

91

تخصص

دكتر مجيد محمدي

87

91

تخصص

دكترسيدعليرضا روضاتي

87

91

تخصص

دكتر مهدي يوسفيان

87

91

تخصص

دكتر مهران بهادري

87

91

تخصص

دكتر محمد سلطان محمدي

88

92

تخصص

دكتر مهران فيضي

88

92

تخصص

دكتر مجيد حيراني

88

92

تخصص

دكتر داوود اميريان

88

92

تخصص

دكتر محمدرضا برزگر

88

92

تخصص

دكتر اسماعيل برزميني

89

93

تخصص

دكتر محمد پسته

89

93

تخصص

دكتر مژده چيني گرزاده

89

93

تخصص

دكتر محسن حيدري

89

93

تخصص

دكتر مرتضي نوري

89

93

تخصص

دكترعبداله ملكي

89

93

تخصص

دكتر بهروز مير

89

93

تخصص

دكتر محسن درخشان

89

93

تخصص

دكتر محمدعلي مشگلاني

89

93

تخصص

دكتر مرتضي برازنده

90

94

تخصص

دكترعبداله ملکی

90

94

تخصص

دكتر بهروز میر

90

94

تخصص

دكتر ايمان دلاوري

90

94

تخصص

دکترعلی دهقان

90

94

تخصص

دکتر مهدی صانعی

90

94

تخصص

دکتر مهدی معزی

90

94

تخصص
دکتر محمد محمدی 91 95 تخصص
دکتر فرهاد سلطانی 91 95 تخصص
دکتر عبدالرسول لایقی 91 95 تخصص
دکتر امیر اسماعیلی 91 95 تخصص
دکتر بهادر خالقی مقدم 91 95 تخصص
دکتر کاوه زرفشانی 91 95 تخصص

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir