دانش آموختگان فیزیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/11-9:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی دوران تحصیل در گروه عنوان پایان نامه استاد راهنما
1 رضا فرتوت زاده دکترای تخصصی 1393-97

ارزیابی برهم کنش فیزیولوژیک رسپتور نوع 2 اورکسین و رسپتور نوع 1 کانابینوئید با اعمال آنتاگونیست های آن ها در هسته اکومبنس در ایجاد اعتیاد به نیکوتین از طریق مطالعات رفتاری و الکتروفیزیولوژی (ثبت تک سلولی)

دکتر پرهام رئیسی
2 فاطمه عزیزی دکترای تخصصی 1393-97 ارزیابی برهم کنش عملکردی رسپتور نوع 2 اورکسین و رسپتور نوع 1 کانابینوئید در ناحیه تگمنتوم شکمی در ایجاد اعتیاد به نیکوتین از طریق مطالعات رفتاری و الکتروفیزیولوژی (ثبت تک واحدی) دکتر پرهام رئیسی
3 نسیم شناور کارشناسی ارشد 1394-97

بررسی اثر MiR-200c بر رشد و عملکرد فیبروبلاست های توموری

(از نظر اثر بر رشد و مهاجرت سلول های توموری BT20 و آنژیوژنز)
دکتر شقایق حق جوی جوانمرد
4 فاطمه شریفی کارشناسی ارشد 1395-97

بررسی اثرات آسیب حاد کلیه و نقش تداخلی استروژن بر حافظه فضایی، حافظه اجتنابی غیر فعال و تقویت طولانی مدت در هیپوکامپ رت های ماده اوارکتومی شده

دکتر پرهام رئیسی- دکتر مریم ملک
5 آزاده السادات حسینی کارشناسی ارشد 1393-96

برر سی اثر کروسین بر تقویت طولانی مدت ناحیه CA1 هیپوکامپ

و حافظه در راتهای نر تحت استرس مزمن

دکتر مریم راداحمدی
6 جلال حسن شاهی دکترای تخصصی 1392-96 بررسی اثر بلوکه کننده های گیرنده های آنژیوتانسین ۲ و آنژیوتانسین (۷-۱) بر شاخص های همودینامیک کلیوی متعاقب انسداد و پس از رفع انسداد كامل يكطرفه حالب در رت نر نژاد ویستار دکتر مهدی نعمت بخش
7 عاطفه رعیت پور کارشناسی ارشد 1394-96 بررسی اثر تزریق هورمون آزاد کننده ی کورتیکوتروپین درون هسته ی پاراونتریکولار هیپوتالاموسی بر بیومارکرهای تغذیه ای و هورمونی در رت های تحت استرس دکتر مریم راداحمدی
8 مینا سادات ایزدی کارشناسی ارشد 1394-96 بررسی اثر تزریق CRH درون آمیگدالی و استرس های سایکولوژیک بر میزان اشتها و سطح سرمی گرلین در رت دکتر مریم راداحمدی
9 نازنین زهرا خسروی کارشناسی ارشد 1393-96 بررسی اثر 27 – هیدروکسی کلسترول برروی رشد و بیان فاکتور هسته ای (NF-kB)kB و گیرنده های شبه تول 4 (TRL4) در دو رده سلولی MCF-7 و MDA-MB231 دکتر شقایق حق جو
10 کبری پیغانی کارشناسی ارشد 1393-96

بررسی اثر لووتیروکسین بر بهبود وضعیت بینایی در مدل موش صحرایی مولتیپل اسکلروزیس

دکتر پرهام رئیسی
11 فاطمه خانی کارشناسی ارشد 1393-96 بررسی اثر کروسین بر پلاستیسیتی  سیناپسی ناحیه CA1 هیپوکامپ در
رت های نر تحت استرس مزمن انزوا
دکتر مریم راداحمدی
12 یوسف تیغ ساززاده کارشناسی ارشد 1391-96 بررسی اثر GABA بر ایسکمی – ری پرفیوژن در مدل هایپرگلیسمی القاء شده توسط STZ (مدل تخریب سلول های بتا پانکراس توسط STZ) در رت های نر و ماده دکتر مهدی نعمت بخش
13 مریم ملکی دکترای تخصصی 1390-95 نقش رسپتورهای Mas و AT2 سیستم رنین آنژیوتانسین بر تغییرات حاد جریان خون کلیه و پاسخدهی آن به آنژیوتانسین 2 در دوره ری پرفیوژن فرایند ایسکمی نسبی دکتر مهدی نعمت بخش
14 مهرانگیز خانمرادی دکترای تخصصی 1390-95 ارزیابی نقش سیستم آنژیوتنسینی (آنژیوتانسین II)  هسته پاراونتریکولار هیپوتالاموس بر تغییرات فشار خون و ضربان قلب در رت نر دکتر علی نسیمی
15 اقدس دهقانی دکترای تخصصی 1389-94 بررسی نقش استروژن و بلوک گیرنده Mas  بر شاخص های عروقی کلیوی  در  پاسخ   به  آنژیوتانسین (7-1).  آیا پاسخ  وابسته  به  برادی کینین وسيستم نیتریک اکساید است؟ دکتر مهدی نعمت بخش
16 مرضیه کفعمی دکترای تخصصی 1389-94 The effect of angiotensin II in BNST on cardiovascular regulation and its relation with amygdala in male rat دکتر علی نسیمی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir