دانش آموختگان فیزیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/19-16:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال فراغت از تحصیل مقطع فراغت از تحصیل
جلال حسن شاهی بهمن 92 شهریور 96 دکترای تخصصی
مریم ملکی بهمن 90 دی 95 دکترای تخصصی
مهرانگیز خانمرادی بهمن 90 مهر 95 دکترای تخصصی
شادان صابری بهمن 89 تیر 94 دکترای تخصصی
اقدس دهقانی بهمن 89 تیر 94 دکترای تخصصی
مرضیه کفعمی بهمن 89 دی 94 دکترای تخصصی
مسعود علاسوند بهمن 88 اردیبهشت 94 دکترای تخصصی
غلامرضا قوی پنجه بهمن 88 اسفند 93 دکترای تخصصی
مینا سادات ایزدی مهر 94 96 کارشناسی ارشد
نازنین زهرا خسروی مهر 93 96 کارشناسی ارشد
کبری پیغامی مهر 93 96 کارشناسی ارشد
فاطمه خانی مهر 93 96 کارشناسی ارشد
آزاده حسینی مهر 93 96 کارشناسی ارشد
عاطفه رعیت پور مهر 94 96 کارشناسی ارشد
یوسف تیغ ساززاده مهر 91 96 کارشناسی ارشد

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir