دانش آموختگان طب فیزیکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/22-5:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 


 
 
 
 
 

ردیف       نام و نام خانوادگی سال ورود سال فراغت از تحصیل مقطع فراغت از تحصیل
1 مریم سادات هاشمی 95 98 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
2 فائزه سادات مرتضوی 95 98 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
3 فاطمه عباسی 95 98 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
4 آیدین حیدری 95 98 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
5 مهرنوش پرورش 95 98 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
6 صفورا آقائی 95 98 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
7 مهرداد رضایی 95 98 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
8 زهرا عظیمی 94 97 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
9 مرضیه نادری 94 97 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
10 نجمه زارع 94 97 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
11 الهام عطایی 94 97 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
12 فهیمه مؤمنی 94 97 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
13 میترا رمضانی 94 97 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
14 عادله عریضی 93 97 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
15 مریم خسروی 92 96 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
16 هدي جعفري 93 96 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
17 ارغوان مختاريان 93 96 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
18 سحر موسوی 93 96 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
19 سميرا عشاقي 93 96 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
20 مهسا مظاهري 93 96 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
21 دکتر رقیه قاسمی 92 95 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
22 دکتر زهره ذبیحی 92 95 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
23 دکتر مریم ملت 92 95 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
24 دکتر حدیثه رمضانیان 92 95 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
25 دکتر هادی فروزان   92 95 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
26 دکتر مهدی احمدی    90 95 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
27 دكتر سيد اميرابراهيم محموديان 91 94 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
28 دكتر محسن بني مهدي 91 94 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
29 دكتر ابوالقاسم كياني 91 94 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
30 دكتر محبوبه مشايخي 91 94 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
31 دكتر ليدا كياني مهر 91 94 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
32 دكترمرضيه كتابي 90 94 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
33 دكتر سيدحسن هاشمي 90 93 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
34  دكتر سميه عندليب 90 93 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
35  دكتر مريم چترايي 90 93 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
36  دكتر جعفر پورقاسميان 89 93 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
37  دكتر سعيد مراديان 89 92 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
38 دكتر فرناز دهقان 89 92 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
39  دكتر امير مؤيدنيا 89 92 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
40 دكتر راضيه مغروري 88 91 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
41  دكتر سپيده سجاديه 88 91 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
42  دكتر سلمان فلاح 88 91 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
43  دكتر شيلا حقيقت 87 90 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
44  دكتر عليرضا رحيمي 87 90 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی


 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir