دانش آموختگان طب فیزیکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/18-8:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 

نام و نام خانوادگی سال ورود سال فراغت از تحصیل مقطع فراغت از تحصیل
مریم سادات هاشمی 95 98 متخصص
فائزه سادات مرتضوی 95 98 متخصص
فاطمه عباسی 95 98 متخصص
آیدین حیدری 95 98 متخصص
مهرنوش پرورش 95 98 متخصص
صفورا آقائی 95 98 متخصص
مهرداد رضایی 95 98 متخصص
زهرا عظیمی 94 97 متخصص
مرضیه نادری 94 97 متخصص
نجمه زارع 94 97 متخصص
الهام عطایی 94 97 متخصص
فهیمه مؤمنی 94 97 متخصص
میترا رمضانی 94 97 متخصص
عادله عریضی 93 97 متخصص
مریم خسروی 92 96 متخصص
هدي جعفري 93 96 متخصص
ارغوان مختاريان 93 96 متخصص
سحر موسوی 93 96 متخصص
سميرا عشاقي 93 96 متخصص
مهسا مظاهري 93 96 متخصص
دکتر رقیه قاسمی 92 95 متخصص
دکتر زهره ذبیحی 92 95 متخصص
دکتر مریم ملت 92 95 متخصص
دکتر حدیثه رمضانیان 92 95 متخصص
دکتر هادی فروزان   92 95 متخصص
دکتر مهدی احمدی    90 95 متخصص
دكتر سيد اميرابراهيم محموديان 91 94 متخصص
دكتر محسن بني مهدي 91 94 متخصص
دكتر ابوالقاسم كياني 91 94 متخصص
دكتر محبوبه مشايخي 91 94 متخصص
دكتر ليدا كياني مهر 91 94 متخصص
دكترمرضيه كتابي 90 94 متخصص
دكتر سيدحسن هاشمي 90 93 متخصص
 دكتر سميه عندليب 90 93 متخصص
 دكتر مريم چترايي 90 93 متخصص
 دكتر جعفر پورقاسميان 89 93 متخصص
 دكتر سعيد مراديان 89 92 متخصص
دكتر فرناز دهقان 89 92 متخصص
 دكتر امير مؤيدنيا 89 92 متخصص
دكتر راضيه مغروري 88 91 متخصص
 دكتر سپيده سجاديه 88 91 متخصص
 دكتر سلمان فلاح 88 91 متخصص
 دكتر شيلا حقيقت 87 90 متخصص
 دكتر عليرضا رحيمي 87 90 متخصص


 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir