دانش آموختگان طب فیزیکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/05-9:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال فراغت از تحصیل مقطع فراغت از تحصیل
دکتر رقیه قاسمی 92 95 متخصص
دکتر زهره ذبیحی 92 95 متخصص
دکتر مریم ملت 92 95 متخصص
دکتر حدیثه رمضانیان 92 95 متخصص
دکتر هادی فروزان   92 95 متخصص
دکتر مهدی احمدی    90 95 متخصص
دكتر سيد اميرابراهيم محموديان 91 94 متخصص
دكتر محسن بني مهدي 91 94 متخصص
دكتر ابوالقاسم كياني 91 94 متخصص
دكتر محبوبه مشايخي 91 94 متخصص
دكتر ليدا كياني مهر 91 94 متخصص
دكترمرضيه كتابي 90 94 متخصص
دكتر سيدحسن هاشمي 90 93 متخصص
 دكتر سميه عندليب 90 93 متخصص
 دكتر مريم چترايي 90 93 متخصص
 دكتر جعفر پورقاسميان 89 93 متخصص
 دكتر سعيد مراديان 89 92 متخصص
دكتر فرناز دهقان 89 92 متخصص
 دكتر امير مؤيدنيا 89 92 متخصص
دكتر راضيه مغروري 88 91 متخصص
 دكتر سپيده سجاديه 88 91 متخصص
 دكتر سلمان فلاح 88 91 متخصص
 دكتر شيلا حقيقت 87 90 متخصص
 دكتر عليرضا رحيمي 87 90 متخصص


 

 

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir