دانش آموختگان روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/08-10:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی دوران تحصیل در گروه عنوان پایان نامه استاد راهنما
1 فریده سادات آموزگار متخصص روانپزشکی 1393-1397 بررسي مقايسه اي تاثير درمان نگهدارنده با متادون و بوپرونورفين بر اختلال عملكرد جنسي زنان وابسته به مواد مخدر ترياكي دکتر مهرداد صالحی
2 محبوبه بهرامی متخصص روانپزشکی 1393-1397 بررسي مقايسه اي تاثير گاباپنتين و پره گابالين در كاهش علائم ترك مواد اپيوئيدي دکتر غلارمضا خیرآبادی
3 شیما شریفی متخصص روانپزشکی 1393-1397 اثربخشي افزودن اثر ممانتين به درمان رايج اختلال دوقطبي فاز حاد مانيا ي سالمندان  دکتر ویکتوریا عمرانی فرد
4 مرجان رحیمی متخصص روانپزشکی 1393-1397 ررسی اثربخشی مصرف زعفران خوراکی در درمان علایم خلقی وجسمی در زنان ۴۵-۱۸ سال مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی در مقایسه با فلوکستین و دارونما دکتر فاطمه رجبی- دکتر محمدرضا شعربافچی زاده
5 کوروش شیرانی متخصص روانپزشکی 1393-1397    
6 منیره حقانی فر متخصص روانپزشکی 1393-1397    
7 پردیس ادهمیان متخصص روانپزشکی 1393-1397    
8 رؤیا مظفری متخصص روانپزشکی 1393-1397 بررسي اثربخشي  تركيب گياهي سعد كوفي ،زعفران و عسل كنار درمقايسه با تركيب زعفران و عسل بربهبود عملكرد حافظه در بين دانشجويان اينترن و رزيدنتهاي پزشكي دکتر شهلا آکوچکیان
9 هاجر سلیمی متخصص روانپزشکی 1393-1397 ررسي مقايسه اي سبكهاي فرزند پروري و اختلالات روان پزشكي در كودكان والدين مبتلا به اختلالات خلقي دوقطبي با گروه كنترل دکتر سرور آرمان
10 سمانه سادات وطن خواه متخصص روانپزشکی 1393-1397 بررسی اثر افزودن ممانتین به درمان بیماران مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در کودکان زیر 14 سال دکتر مژگان کار احمدی
11 فرناز گل محمدی فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان 1395- 1393 طراحی برنامه وبررسی اثربخشی مداخلات شناختی –رفتاری در درمان نگهدارنده و پیشگیری از عود نوجوانان  دختر مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی دکتر سرور آرمان
12 پیمان میرشاهزاده متخصص روانپزشکی 1392-1396    
13 مرضیه صالحی متخصص روانپزشکی 1392-1396    
14 آفرین کاظمیان متخصص روانپزشکی 1392-1396    
15 آینور پدرام متخصص روانپزشکی 1392-1396    
16 دلارام اقتصادی متخصص روانپزشکی 1392-1396    
17 ساره قاسمی متخصص روانپزشکی 1392-1396    
18 سارا طباطبائیان متخصص روانپزشکی 1392-1396    
19 شهرزاد مرتضوی متخصص روانپزشکی 1392-1396    
20 شهریار مؤذنی متخصص روانپزشکی 1392-1396    
21 زهرا عبدالعالی متخصص روانپزشکی 1392-1396    
22 عباس آذربایجانی متخصص روانپزشکی 1391-1395    
23 علی مولائی متخصص روانپزشکی 1391-1395    
24 مریم علوی راد متخصص روانپزشکی 1391-1395    
25 آصفه مژده متخصص روانپزشکی 1391-1395    
26 رؤیا کریمی متخصص روانپزشکی 1391-1395    
27 فاطمه جبلی متخصص روانپزشکی 1391-1395    
28 مریم بابائیان متخصص روانپزشکی 1391-1395    
29 زهرا یوسفیان متخصص روانپزشکی 1391-1395    
30 مریم کیانی متخصص روانپزشکی 1391-1395    
31 پریوش مشفق متخصص روانپزشکی 1391-1395    
32 مهرسا رادمنش متخصص روانپزشکی 1390-1394    
33 فاطمه سادات ناجی متخصص روانپزشکی 1390-1394    
34 مهشید طباطبائیان متخصص روانپزشکی 1390-1394    
35 مریم طباطبائیان متخصص روانپزشکی 1390-1394    
36 مریم مطمئن متخصص روانپزشکی 1390-1394    
37 مریم محمدیان متخصص روانپزشکی 1390-1394    
38 الهام فلاح متخصص روانپزشکی 1390-1394    
39 مریم نادرطهرانی متخصص روانپزشکی 1390-1394    
40 الهام نصراصفهانی متخصص روانپزشکی 1390-1394    
41 محسن امینی متخصص روانپزشکی 1390-1394    
42 علیرضا قادری متخصص روانپزشکی 1390-1394    
43 الهام شانه متخصص روانپزشکی 1390-1394    
44 علیرضا عمادالساداتی متخصص روانپزشکی 1389-1393    
45 محمود میرزائی متخصص روانپزشکی 1389-1393    
46 مسعود قوامی متخصص روانپزشکی 1389-1393    
47 احمد کرمی متخصص روانپزشکی 1389-1393    
48 محمدرضا شعربافچی زاده متخصص روانپزشکی 1389-1393    
49 فائزه زاهدیان متخصص روانپزشکی 1389-1393    
50 فاطمه رجبی متخصص روانپزشکی 1389-1393    
51 هدیه عسکرپور متخصص روانپزشکی 1389-1393    
52 الهام زارعان متخصص روانپزشکی 1389-1393    
53 محمود علیخانی متخصص روانپزشکی 1389-1393    
54 ندا انتظاری متخصص روانپزشکی 1389-1393    
55 ذبیح الله عابدی متخصص روانپزشکی 1389-1393    
56 گیلدا کیانی مهر متخصص روانپزشکی 1389-1393    
57 علی یزدانی متخصص روانپزشکی 1388-1392    
58 علی سهیلی مهر متخصص روانپزشکی 1388-1393    
59 غدیر محمدحسینی متخصص روانپزشکی 1388-1392    
60 محسن قاسمی متخصص روانپزشکی 1388-1392    
61 مرجان کوشا متخصص روانپزشکی 1388-1392    
62 المیرا لایق متخصص روانپزشکی 1388-1392    
63 فاطمه طوقانی متخصص روانپزشکی 1388-1392    
64 زهره ربیعی متخصص روانپزشکی 1388-1392    
65 محسن وفائی شاهی متخصص روانپزشکی 1388-1392    
66 علی شاهین متخصص روانپزشکی 1388-1392    
67 حمزه رستمی متخصص روانپزشکی 1388-1392    
68 اعظم یاری متخصص روانپزشکی 1388-1392    
69 مهناز رفیع زاده متخصص روانپزشکی 1388-1392    
70 الهام شیرزادی متخصص روانپزشکی 1388-1392    
71 مریم پوربافرانی متخصص روانپزشکی 1388-1392    
72 فرانک قدیری متخصص روانپزشکی 1388-1392    
73 افسانه کرباسی عامل فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان 1387-1389 مقایسه درمان شناختی رفتاری حضوری با نیمه حضوری در درمان اختلالات اضطرابی دختران نوجوان دکتر سرور آرمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir