دانش آموختگان روانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/12-14:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال فراغت از تحصیل مقطع فراغت از تحصیل
فریده سادات آموزگار 1393 1397  
محبوبه بهرامی 1393 1397  
شیما شریفی 1393 1397  
مرجان رحیمی 1393 1397  
کوروش شیرانی 1393 1397  
منیره حقانی فر 1393 1397  
پردیس ادهمیان 1393 1397  
رؤیا مظفری 1393 1397  
هاجر سلیمی 1393 1397  
سمانه سادات وطن خواه 1393 1397  
پیمان میرشاهزاده 1392 1396  
مرضیه صالحی 1392 1396  
آفرین کاظمیان 1392 1396  
آینور پدرام 1392 1396  
دلارام اقتصادی 1392 1396  
ساره قاسمی 1392 1396  
سارا طباطبائیان 1392 1396  
شهرزاد مرتضوی 1392 1396  
شهریار مؤذنی 1392 1396  
زهرا عبدالعالی 1392 1396  
عباس آذربایجانی 1391 1395  
علی مولائی 1391 1395  
مریم علوی راد 1391 1395  
آصفه مژده 1391 1395  
رؤیا کریمی 1391 1395  
فاطمه جبلی 1391 1395  
مریم بابائیان 1391 1395  
زهرا یوسفیان 1391 1395  
مریم کیانی 1391 1395  
پریوش مشفق 1391 1395  
مهرسا رادمنش 1390 1394  
فاطمه سادات ناجی 1390 1394  
مهشید طباطبائیان 1390 1394  
مریم طباطبائیان 1390 1394  
مریم مطمئن 1390 1394  
مریم محمدیان 1390 1394  
الهام فلاح 1390 1394  
مریم نادرطهرانی 1390 1394  
الهام نصراصفهانی 1390 1394  
محسن امینی 1390 1394  
علیرضا قادری 1390 1394  
الهام شانه 1390 1394  
علیرضا عمادالساداتی 1389 1393  
محمود میرزائی 1389 1393  
مسعود قوامی 1389 1393  
احمد کرمی 1389 1393  
محمدرضا شعربافچی زاده 1389 1393  
فائزه زاهدیان 1389 1393  
فاطمه رجبی 1389 1393  
هدیه عسکرپور 1389 1393  
الهام زارعان 1389 1393  
محمود علیخانی 1389 1393  
ندا انتظاری 1389 1393  
ذبیح الله عابدی 1389 1393  
گیلدا کیانی مهر 1389 1393  
علی یزدانی 1388 1392  
علی سهیلی مهر 1388 1393  
غدیر محمدحسنی 1388 1392  
محسن قاسمی 1388 1392  
مرجان کوشا 1388 1392  
المیرا لایق 1388 1392  
فاطمه طوقانی 1388 1392  
زهره ربیعی 1388 1392  
محسن وفائی شاهی 1388 1392  
علی شاهین 1388 1392  
حمزه رستمی 1388 1392  
اعظم یاری 1388 1392  
مهناز رفیع زاده 1388 1392  
الهام شیرزادی 1388 1392  
مریم پوربافرانی 1388 1392  
فرانک قدیری 1388 1392  
       

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir