دانش آموختگان روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/07-8:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال فراغت از تحصیل مقطع فراغت از تحصیل
فریده سادات آموزگار 1393 1397 دکترای تخصصی
محبوبه بهرامی 1393 1397 دکترای تخصصی
شیما شریفی 1393 1397 دکترای تخصصی
مرجان رحیمی 1393 1397 دکترای تخصصی
کوروش شیرانی 1393 1397 دکترای تخصصی
منیره حقانی فر 1393 1397 دکترای تخصصی
پردیس ادهمیان 1393 1397 دکترای تخصصی
رؤیا مظفری 1393 1397 دکترای تخصصی
هاجر سلیمی 1393 1397 دکترای تخصصی
سمانه سادات وطن خواه 1393 1397 دکترای تخصصی
فرناز گل محمدی 1393 1395 دکترای فوق تخصصی
پیمان میرشاهزاده 1392 1396 دکترای تخصصی
مرضیه صالحی 1392 1396 دکترای تخصصی
آفرین کاظمیان 1392 1396 دکترای تخصصی
آینور پدرام 1392 1396 دکترای تخصصی
دلارام اقتصادی 1392 1396 دکترای تخصصی
ساره قاسمی 1392 1396 دکترای تخصصی
سارا طباطبائیان 1392 1396 دکترای تخصصی
شهرزاد مرتضوی 1392 1396 دکترای تخصصی
شهریار مؤذنی 1392 1396 دکترای تخصصی
زهرا عبدالعالی 1392 1396 دکترای تخصصی
عباس آذربایجانی 1391 1395 دکترای تخصصی
علی مولائی 1391 1395 دکترای تخصصی
مریم علوی راد 1391 1395 دکترای تخصصی
آصفه مژده 1391 1395 دکترای تخصصی
رؤیا کریمی 1391 1395 دکترای تخصصی
فاطمه جبلی 1391 1395 دکترای تخصصی
مریم بابائیان 1391 1395 دکترای تخصصی
زهرا یوسفیان 1391 1395 دکترای تخصصی
مریم کیانی 1391 1395 دکترای تخصصی
پریوش مشفق 1391 1395 دکترای تخصصی
مهرسا رادمنش 1390 1394 دکترای تخصصی
فاطمه سادات ناجی 1390 1394 دکترای تخصصی
مهشید طباطبائیان 1390 1394 دکترای تخصصی
مریم طباطبائیان 1390 1394 دکترای تخصصی
مریم مطمئن 1390 1394 دکترای تخصصی
مریم محمدیان 1390 1394 دکترای تخصصی
الهام فلاح 1390 1394 دکترای تخصصی
مریم نادرطهرانی 1390 1394 دکترای تخصصی
الهام نصراصفهانی 1390 1394 دکترای تخصصی
محسن امینی 1390 1394 دکترای تخصصی
علیرضا قادری 1390 1394 دکترای تخصصی
الهام شانه 1390 1394 دکترای تخصصی
علیرضا عمادالساداتی 1389 1393 دکترای تخصصی
محمود میرزائی 1389 1393 دکترای تخصصی
مسعود قوامی 1389 1393 دکترای تخصصی
احمد کرمی 1389 1393 دکترای تخصصی
محمدرضا شعربافچی زاده 1389 1393 دکترای تخصصی
فائزه زاهدیان 1389 1393 دکترای تخصصی
فاطمه رجبی 1389 1393 دکترای تخصصی
هدیه عسکرپور 1389 1393 دکترای تخصصی
الهام زارعان 1389 1393 دکترای تخصصی
محمود علیخانی 1389 1393 دکترای تخصصی
ندا انتظاری 1389 1393 دکترای تخصصی
ذبیح الله عابدی 1389 1393 دکترای تخصصی
گیلدا کیانی مهر 1389 1393 دکترای تخصصی
علی یزدانی 1388 1392 دکترای تخصصی
علی سهیلی مهر 1388 1393 دکترای تخصصی
غدیر محمدحسینی 1388 1392 دکترای تخصصی
محسن قاسمی 1388 1392 دکترای تخصصی
مرجان کوشا 1388 1392 دکترای تخصصی
المیرا لایق 1388 1392 دکترای تخصصی
فاطمه طوقانی 1388 1392 دکترای تخصصی
زهره ربیعی 1388 1392 دکترای تخصصی
محسن وفائی شاهی 1388 1392 دکترای تخصصی
علی شاهین 1388 1392 دکترای تخصصی
حمزه رستمی 1388 1392 دکترای تخصصی
اعظم یاری 1388 1392 دکترای تخصصی
مهناز رفیع زاده 1388 1392 دکترای تخصصی
الهام شیرزادی 1388 1392 دکترای تخصصی
مریم پوربافرانی 1388 1392 دکترای تخصصی
فرانک قدیری 1388 1392 دکترای تخصصی
افسانه کرباسی عامل 1387 1389 دکترای فوق تخصصی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir