دانش آموختگان روانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/21-6:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی دوران تحصیل در گروه
84 نعیمه حق شناس متخصص روانپزشکی 1394-1398
83 مونا فلاحی متخصص روانپزشکی 1394-1398
82 لیلا ره افروز متخصص روانپزشکی 1394-1398
81 غزاله شیخانی متخصص روانپزشکی 1394-1398
80 سحر سعادتمند متخصص روانپزشکی 1394-1398
79 شیما میرنظافت متخصص روانپزشکی 1394-1398
78 سیده زهرا میرلوحی متخصص روانپزشکی 1394-1398
77 الهام محبتی متخصص روانپزشکی 1394-1398
76 احمد ترفع متخصص روانپزشکی 1394-1398
75 زهرا صانعیان متخصص روانپزشکی 1393-1398
74 فریده سادات آموزگار متخصص روانپزشکی 1393-1397
73 زهرا کرمی متخصص روانپزشکی 1393-1397
72 محبوبه بهرامی متخصص روانپزشکی 1393-1397
71 شیما شریفی متخصص روانپزشکی 1393-1397
70 مرجان رحیمی متخصص روانپزشکی 1393-1397
69 کوروش شیرانی متخصص روانپزشکی 1393-1397
68 منیره حقانی فر متخصص روانپزشکی 1393-1397
67 پردیس ادهمیان متخصص روانپزشکی 1393-1397
66 رؤیا مظفری متخصص روانپزشکی 1393-1397
65 هاجر سلیمی متخصص روانپزشکی 1393-1397
64 سمانه سادات وطن خواه متخصص روانپزشکی 1393-1397
63 فرناز گل محمدی فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان 1395- 1393
62 پیمان میرشاهزاده متخصص روانپزشکی 1392-1396
61 مرضیه صالحی متخصص روانپزشکی 1392-1396
60 آفرین کاظمیان متخصص روانپزشکی 1392-1396
59 آینور پدرام متخصص روانپزشکی 1392-1396
58 دلارام اقتصادی متخصص روانپزشکی 1392-1396
57 ساره قاسمی متخصص روانپزشکی 1392-1396
56 سارا طباطبائیان متخصص روانپزشکی 1392-1396
55 شهرزاد مرتضوی متخصص روانپزشکی 1392-1396
54 شهریار مؤذنی متخصص روانپزشکی 1392-1396
53 زهرا عبدالعالی متخصص روانپزشکی 1392-1396
52 عباس آذربایجانی متخصص روانپزشکی 1391-1395
51 علی مولائی متخصص روانپزشکی 1391-1395
50 مریم علوی راد متخصص روانپزشکی 1391-1395
49 آصفه مژده متخصص روانپزشکی 1391-1395
48 رؤیا کریمی متخصص روانپزشکی 1391-1395
47 فاطمه جبلی متخصص روانپزشکی 1391-1395
46 مریم بابائیان متخصص روانپزشکی 1391-1395
45 زهرا یوسفیان متخصص روانپزشکی 1391-1395
44 مریم کیانی متخصص روانپزشکی 1391-1395
43 پریوش مشفق متخصص روانپزشکی 1391-1395
42 مهرسا رادمنش متخصص روانپزشکی 1390-1394
41 فاطمه سادات ناجی متخصص روانپزشکی 1390-1394
40 مهشید طباطبائیان متخصص روانپزشکی 1390-1394
39 مریم طباطبائیان متخصص روانپزشکی 1390-1394
38 مریم مطمئن متخصص روانپزشکی 1390-1394
37 مریم محمدیان متخصص روانپزشکی 1390-1394
36 الهام فلاح متخصص روانپزشکی 1390-1394
35 مریم نادرطهرانی متخصص روانپزشکی 1390-1394
34 الهام نصراصفهانی متخصص روانپزشکی 1390-1394
33 محسن امینی متخصص روانپزشکی 1390-1394
32 علیرضا قادری متخصص روانپزشکی 1390-1394
31 الهام شانه متخصص روانپزشکی 1390-1394
30 علیرضا عمادالساداتی متخصص روانپزشکی 1389-1393
29 محمود میرزائی متخصص روانپزشکی 1389-1393
28 مسعود قوامی متخصص روانپزشکی 1389-1393
27 احمد کرمی متخصص روانپزشکی 1389-1393
26 محمدرضا شعربافچی زاده متخصص روانپزشکی 1389-1393
25 فائزه زاهدیان متخصص روانپزشکی 1389-1393
24 فاطمه رجبی متخصص روانپزشکی 1389-1393
23 هدیه عسکرپور متخصص روانپزشکی 1389-1393
22 الهام زارعان متخصص روانپزشکی 1389-1393
21 محمود علیخانی متخصص روانپزشکی 1389-1393
20 ندا انتظاری متخصص روانپزشکی 1389-1393
19 ذبیح الله عابدی متخصص روانپزشکی 1389-1393
18 گیلدا کیانی مهر متخصص روانپزشکی 1389-1393
17 علی یزدانی متخصص روانپزشکی 1388-1392
16 علی سهیلی مهر متخصص روانپزشکی 1388-1393
15 غدیر محمدحسینی متخصص روانپزشکی 1388-1392
14 محسن قاسمی متخصص روانپزشکی 1388-1392
13 مرجان کوشا متخصص روانپزشکی 1388-1392
12 المیرا لایق متخصص روانپزشکی 1388-1392
11 فاطمه طوقانی متخصص روانپزشکی 1388-1392
10 زهره ربیعی متخصص روانپزشکی 1388-1392
9 محسن وفائی شاهی متخصص روانپزشکی 1388-1392
8 علی شاهین متخصص روانپزشکی 1388-1392
7 حمزه رستمی متخصص روانپزشکی 1388-1392
6 اعظم یاری متخصص روانپزشکی 1388-1392
5 مهناز رفیع زاده متخصص روانپزشکی 1388-1392
4 الهام شیرزادی متخصص روانپزشکی 1388-1392
3 مریم پوربافرانی متخصص روانپزشکی 1388-1392
2 فرانک قدیری متخصص روانپزشکی 1388-1392
1 افسانه کرباسی عامل فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان 1387-1389

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir