دانش آموختگان داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-10:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال خروج " فارغ التحصیل" ردیف
دکتر نسیم تبریزی  فلوشیپ صرع مهر 95  شهریور 96  
روح اله اندامی شهریور 92 مرداد 96  
پدرام معینی شهریور 92 مرداد 96  
زهرا نیکو مهر 92 شهریور 96  
روشنک مهدی پور شهریور 92 مرداد 96  
ساناز معصومی مهر 92 شهریور 96  
مریم علیزاده شهریور 92 مرداد 96  
مریم شیرمردی شهریور92 مرداد 96  
فاطمه جهانشاهی فر شهریور92 مرداد 96  
دکتر نسرین اوجی فرد مهر92 مرداد 96  
دکتر هلیا حمصیان مهر 91 شهریور 95 1
دکتر مهنوش صنیعی مهر91 دی 95 2
دکتر مانا احمدیان قلعه سرخی 91 شهریور 95 3
دکتر فاطمه حیدری فروشانی شهریور91 شهریور 95 4
دکتر فتانه غلامی مطلق شهریور90 شهریور95 5
دکتر باقر ذکی مهر90 شهریور95 6
دکتر سمیه السادات تیموری شهریور90 شهریور95 7
دکتر نفیسه طغیانی فر شهریور 90 شهریور94 8
دکتر حسن امینی شهریور 90 مرداد 94 9
دکتر محمد حسین صفاری شهریور 90 مرداد 94 10
دکتر محمدرضا محقق شهریور 90 مرداد 94 11
دکتر مهری سالاری شهریور 89 شهریور 93 12
دکتر پریسا امامی اردستانی شهریور 89 شهریور 93 13
دکتر علی مسائلی شهریور 89 شهریور 93 14
دکتر هاجر خرمدشتی شهریور 89 شهریور 93 15
دکتر زهرا پیرحاجی شهریور 89 شهریور 93 16
دکتر فاطمه ابریشچی شهریور 89 شهریور 93 17
دکتر سوزان رحیمی شهریور 88 شهریور 93 18
دکتر مرضیه رحیمی شهریور 88 شهریور 93 19
دکتر شیما شاهزمانی شهریور 89 شهریور 93 20
دکتر حمیدرضا رخصت شهریور 91 از1آبان92انتقال به تهران 21
دکتر سیدعلیرضاموسوی مهر90 از1شهریور92انتقال به تهران 22
دکتر نوشین مهربد مهر 88 شهریور 92 23
دکتر مریم انصاری شهریور 88 شهریور 92 24
دکتر فاطمه جمشیدی شهریور88 شهریور 92 25
دکتر رسول نوروزی شهریور 88 شهریور 92 26
دکتر الهام شیرانی شهریور 88 شهریور 92 27
دکتر مریم نظری مهر 88 89/12/8انتقال به تهران 28
دکتر منصور صالحی شهریور 88 شهریور 92 29
دکتر نسیم تبریزی مهر 87 شهریور 91 30
دکتر معصومه اجلی مهر 87 شهریور 91  
دکتر مریم حاجی حسن خوانساری مهر 87 شهریور 91  
دکتر هادی حسین زاده مهر 87 شهریور 91  
دکتر زهرا رجائی مهر 87 شهریور 91  
دکتر مائده میر محمد صادقی مهر 87 شهریور 91  
دکتر فرنوش سنبلستان مهر 86بمدت یکسال مرخصی 87 شروع شهریور 91  
دکتر اعظم مرادی مهر 87 شهریور 91  
دکتر شبنم سهیل نادر مهر 86 شهریور 90  
دکتر علی اصغر اخوت مهر 86 شهریور 90  
دکتر مهدی سیفی مهر86 شهریور 90  
دکتر اعظم طاوسی مهر 86 شهریور 90  
دکتر مریم ملاباشی مهر 86 شهریور 90  
دکتر فرزاد فاتحی مهر 85 شهریور 89  
دکتر معصومه دشتی مهر 85 شهریور 89  
دکتر بهناز انصاری مهر 85 شهریور 89  
دکتر بهاره بازویار مهر 85 شهریور 89  
دکتر مجتبی کاظمی مهر 85 شهریور 89  
دکتر مهدی شیشه گر مهر 85 شهریور 89  
دکتر محمد جواد احمدی مهر84 شهریور 88  
دکتر علیرضا محمدی مهر84 شهریور 88  
دکتر محمد ساوج مهر84 شهریور 88  
دکتر احسان حائری مهر84 شهریور 88  
دکتر سید حامد دهقان    مهر84 شهریور 88  
دکترحسنعلی ذاکری مهر84 شهریور 88  
دکتر محمد مهدی امجدی مهر85مشهدشروع 86 انتقال به اصفهان انصراف ازدستیاری87شهریور  
دکتر پیام ساری اصلانی مهر 83 شهریور87  
 دکتر کوروش نیکبخت مهر83 شیراز ازمهر84اصفهان  شهریور 87  
دکتر محسن عطایی مهر83 شهریور87  
 دکتر شهرام مزدکی اسکویی مهر 83 شهریور 87  
دکتر اسماعیل خانمهدی مهر83 شهریور 87  
دکتر تورج طاهری مهر83  شهریور 87  
دکتر سید پیام میرعبدالباقی مهر 82  شهریور 86  
 دکتر مجید قاسمی مهر 82 شهریور 86  
دکتر حسینعلی صالحی مهر 82 شهریور 86  
 دکتر عالیا صالحی مهر 82 شهریور 86  
دکتر ناصر زکی زاده مهر 82 شهریور 86  
دکتر جواد ابوالحسنی مهر 82 اهواز- انتقالی مهر83 اصفهان شهریور 86  
دکتر محبوبه اسکندری مهر85 شروع آبان 85 انصراف از دستیاری  
دکتر فریبرز فردوسی مهر 81 شهریور 85  
دکتر حسین قهرمانی مهر 81 شهریور85  
دکتر علی حمزه لو مهر 81 شهریور 85  
دکتر پدرام طهماسبیان مهر 81 شهریور85  
دکتر وحید صالحی فر مهر83 انتقالی به کرمان مهر 84    
دکتر سید عباس فاطمی مهر78 شهریور84  
دکتر فریبرز خوروش مهر80 شهریور 84  
دکتر رامین خدابنده لو مهر80 شهریور 84  
دکترامیر حسین نصر اصفهانی مهر80 شهریور 84  
دکتر بهادر اسدی مهر80 شهریور 84  
دکتر علی جعفری مهر 82  انتقالی 82/9/22به شیراز  
دکتر محسن رئیسی مهر 79 شهریور 83  
دکتر کیوان بصیری مهر 79 شهریور 83  
دکتر محمد سعادت نیا مهر 79 شهریور 83  
دکتر علی کامران لعل بخش مهر78 شهریور 82  
دکتر علی اکبر فروغی مهر87 شهریور 82  
دکتر محمد علی شریفی مهر77 شهریور 81  
دکتر فرشاد قدیری مهر77 شهریور 81  
دکتر ایرج رشیدی مهر77 شهریور81  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir