دانش آموختگان داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/06-7:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود سال خروج " فارغ التحصیل" ایمیل           
110 دکتر حسین کهنوجی فلوشیپ صرع مهر 97 شهریور 98 drhkahnouji@yahoo.com
109 دکتر لادن تفنگ سازی مهر93 شهریور 98 Ladan_tsazi@yahoo.com
108 دکتر میترا رحیمی نژاد مهر 94 شهریور 98 mitra.rahiminejad@gmail.com
107 دکتر سمانه سادات مسجدی مهر 94 شهریور 98 ssm.masjedi@gmail.com
106 دکتر مرجان اوستاد مهر 94 شهریور 98 oustadmarjan@yahoo.com
105 دکتر معصومه چشم آور مهر 94 شهریور 98 cheshmavarm@yahoo.com
104 دکتر سید نوید نقیبی فلوشیپ صرع مهر 96 شهریور 97 Navidnaghibi.neuro@gmail.com
103 دکتر مائده عباسی مهر 93 شهریور 97 Mana.med937@gmil .com
102 دکتر فاطمه قیصری مهر 93 شهریور 97 Gheisari_FZ@gmil.com
101 دکتر محبوبه خلیلی مهر 93 شهریور 97 Mbh_khalili@yahoo.com
100 دکتر ریحانه السادات مدنیان مهر 93 شهریور 97 Rs.madanian@yahoo.com
99 دکتر معصومه ملکیان مهر 93 شهریور 97 MSM_Malakiyan@yahoo.com
98  دکتر مهسا عبدالهیان مهر 93 شهریور 97 Mh.abdolahian@yahoo.com
97 دکتر نسیم تبریزی  فلوشیپ صرع مهر 95  شهریور 96  
96 روح اله اندامی شهریور 92 مرداد 96 Nice_shoes2003@yahoo.com
95 پدرام معینی شهریور 92 مرداد 96 Pmoeini@yahoo.com
94 زهرا نیکو مهر 92 شهریور 96 Nikoo1987@gmail.com
93 روشنک مهدی پور شهریور 92 مرداد 96 Roshy_m13@gmail. com
92 ساناز معصومی مهر 92 شهریور 96 Sanaz 8888@yahoo.com
91 مریم علیزاده شهریور 92 مرداد 96 dralizadehm@gmail.com
90 مریم شیرمردی شهریور92 مرداد 96 Drshirmardi_M@yahoo.com
89 فاطمه جهانشاهی فر شهریور92 مرداد 96 pooolice@yahoo.com
88 دکتر نسرین اوجی فرد مهر92 مرداد 96 nasrinousifard@gimail.com
87 دکتر هلیا حمصیان مهر 91 شهریور 95 1
86 دکتر مهنوش صنیعی مهر91 دی 95 2
85 دکتر مانا احمدیان قلعه سرخی 91 شهریور 95 3
84 دکتر فاطمه حیدری فروشانی شهریور91 شهریور 95 4
83 دکتر فتانه غلامی مطلق شهریور90 شهریور95 5
82 دکتر باقر ذکی مهر90 شهریور95 6
81 دکتر سمیه السادات تیموری شهریور90 شهریور95 7
80 دکتر نفیسه طغیانی فر شهریور 90 شهریور94 8
79 دکتر حسن امینی شهریور 90 مرداد 94 9
78 دکتر محمد حسین صفاری شهریور 90 مرداد 94 10
77 دکتر محمدرضا محقق شهریور 90 مرداد 94 11
76 دکتر مهری سالاری شهریور 89 شهریور 93 12
75 دکتر پریسا امامی اردستانی شهریور 89 شهریور 93 13
74 دکتر علی مسائلی شهریور 89 شهریور 93 14
73 دکتر هاجر خرمدشتی شهریور 89 شهریور 93 15
72 دکتر زهرا پیرحاجی شهریور 89 شهریور 93 16
71 دکتر فاطمه ابریشچی شهریور 89 شهریور 93 17
70 دکتر سوزان رحیمی شهریور 88 شهریور 93 18
69 دکتر مرضیه رحیمی شهریور 88 شهریور 93 19
68 دکتر شیما شاهزمانی شهریور 89 شهریور 93 20
67 دکتر حمیدرضا رخصت شهریور 91 از1آبان92انتقال به تهران 21
66 دکتر سیدعلیرضاموسوی مهر90 از1شهریور92انتقال به تهران 22
65 دکتر نوشین مهربد مهر 88 شهریور 92 23
64 دکتر مریم انصاری شهریور 88 شهریور 92 24
63 دکتر فاطمه جمشیدی شهریور88 شهریور 92 25
62 دکتر رسول نوروزی شهریور 88 شهریور 92 26
61 دکتر الهام شیرانی شهریور 88 شهریور 92 27
60 دکتر مریم نظری مهر 88 89/12/8انتقال به تهران 28
59 دکتر منصور صالحی شهریور 88 شهریور 92 29
58 دکتر نسیم تبریزی مهر 87 شهریور 91 30
57 دکتر معصومه اجلی مهر 87 شهریور 91  
56 دکتر مریم حاجی حسن خوانساری مهر 87 شهریور 91  
55 دکتر هادی حسین زاده مهر 87 شهریور 91  
54 دکتر زهرا رجائی مهر 87 شهریور 91  
53 دکتر مائده میر محمد صادقی مهر 87 شهریور 91  
52 دکتر فرنوش سنبلستان مهر 86بمدت یکسال مرخصی 87 شروع شهریور 91  
51 دکتر اعظم مرادی مهر 87 شهریور 91  
50 دکتر شبنم سهیل نادر مهر 86 شهریور 90  
49 دکتر علی اصغر اخوت مهر 86 شهریور 90  
48 دکتر مهدی سیفی مهر86 شهریور 90  
47 دکتر اعظم طاوسی مهر 86 شهریور 90  
46 دکتر مریم ملاباشی مهر 86 شهریور 90  
45 دکتر فرزاد فاتحی مهر 85 شهریور 89  
44 دکتر معصومه دشتی مهر 85 شهریور 89  
43 دکتر بهناز انصاری مهر 85 شهریور 89  
42 دکتر بهاره بازویار مهر 85 شهریور 89  
41 دکتر مجتبی کاظمی مهر 85 شهریور 89  
40 دکتر مهدی شیشه گر مهر 85 شهریور 89  
39 دکتر محمد جواد احمدی مهر84 شهریور 88  
38 دکتر علیرضا محمدی مهر84 شهریور 88  
37 دکتر محمد ساوج مهر84 شهریور 88  
36 دکتر احسان حائری مهر84 شهریور 88  
35 دکتر سید حامد دهقان    مهر84 شهریور 88  
34 دکترحسنعلی ذاکری مهر84 شهریور 88  
33 دکتر محمد مهدی امجدی مهر85مشهدشروع 86 انتقال به اصفهان انصراف ازدستیاری87شهریور  
32 دکتر پیام ساری اصلانی مهر 83 شهریور87  
31  دکتر کوروش نیکبخت مهر83 شیراز ازمهر84اصفهان  شهریور 87  
30 دکتر محسن عطایی مهر83 شهریور87  
29  دکتر شهرام مزدکی اسکویی مهر 83 شهریور 87  
28 دکتر اسماعیل خانمهدی مهر83 شهریور 87  
27 دکتر تورج طاهری مهر83  شهریور 87  
26 دکتر سید پیام میرعبدالباقی مهر 82  شهریور 86  
25  دکتر مجید قاسمی مهر 82 شهریور 86  
24 دکتر حسینعلی صالحی مهر 82 شهریور 86  
23  دکتر عالیا صالحی مهر 82 شهریور 86  
22 دکتر ناصر زکی زاده مهر 82 شهریور 86  
21 دکتر جواد ابوالحسنی مهر 82 اهواز- انتقالی مهر83 اصفهان شهریور 86  
20 دکتر محبوبه اسکندری مهر85 شروع آبان 85 انصراف از دستیاری  
19 دکتر فریبرز فردوسی مهر 81 شهریور 85  
18 دکتر حسین قهرمانی مهر 81 شهریور85  
17 دکتر علی حمزه لو مهر 81 شهریور 85  
16 دکتر پدرام طهماسبیان مهر 81 شهریور85  
15 دکتر وحید صالحی فر مهر83 انتقالی به کرمان مهر 84    
14 دکتر سید عباس فاطمی مهر78 شهریور84  
13 دکتر فریبرز خوروش مهر80 شهریور 84  
12 دکتر رامین خدابنده لو مهر80 شهریور 84  
11 دکترامیر حسین نصر اصفهانی مهر80 شهریور 84  
10 دکتر بهادر اسدی مهر80 شهریور 84  
9 دکتر علی جعفری مهر 82  انتقالی 82/9/22به شیراز  
8 دکتر محسن رئیسی مهر 79 شهریور 83  
7 دکتر کیوان بصیری مهر 79 شهریور 83  
6 دکتر محمد سعادت نیا مهر 79 شهریور 83  
5 دکتر علی کامران لعل بخش مهر78 شهریور 82  
4 دکتر علی اکبر فروغی مهر87 شهریور 82  
3 دکتر محمد علی شریفی مهر77 شهریور 81  
2 دکتر فرشاد قدیری مهر77 شهریور 81  
1 دکتر ایرج رشیدی مهر77 شهریور81  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir