دانش آموختگان جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/02-11:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

87

نام و نام خانوادگی سال ورود سال خروج عکس
دكتر حبيب پيرمرادي 90 95  
دكتر مسيح كوچك زاده 90 95  
دكتر مصطفي باقري 90 95  
دكتر حسين پورجعفري 90 95  
دكتر جواد هاشمي 90 95  
دكتر علي نمازي 89 94  
دكتر امير مهابادي 89 94
دكتر اكرم ساكت 89 94  
دكتر مسعود آئين فر 89 94  
دكتر محمدرضا اكرمي 88 93  
دكتر علي اثني عشري 88 93  
دكتر محمود مومني 88 93  
دكترمهدي محمودخاني 87 92  
دكتر محمد مطهري 87 92  
دكتر سلمان عباسي فرد 87 92
دكتر قاسم باقرشاهي 87 92  
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir