دانش آموختگان جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/10-8:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

نام و نام خانوادگی سال ورود سال خروج مقطع فراغت از تحصیل
دکتر علی محمدی مقدم 93 98 متخصص
دکتر حمید نیکزاد 93 98 متخصص
دکتر سعید ستایی مختاری 93 98 متخصص
دکتر حمید رضا خانی 93 98 متخصص
دکتر محمدباقر صادقی 93 98 متخصص
دکتر میثم عدیمی 92 97 متخصص
دکتر امین راستگو 92 97 متخصص
دکتر محمد کمانگر 92 97 متخصص
دکتر محمد علوی 92 97 متخصص
دکتر بهرام سیف 91 96 متخصص
دکتر حسینعلی علیخانی 91 96 متخصص
دکتر رضا عباسی 91 96 متخصص
دكتر حبيب پيرمرادي 90 95 متخصص
دكتر مسيح كوچك زاده 90 95 متخصص
دكتر مصطفي باقري 90 95 متخصص
دكتر حسين پورجعفري 90 95 متخصص
دكتر جواد هاشمي 90 95 متخصص
دكتر علي نمازي 89 94 متخصص
دكتر امير مهابادي 89 94 متخصص
دكتر اكرم ساكت 89 94 متخصص
دكتر مسعود آئين فر 89 94 متخصص
دكتر محمدرضا اكرمي 88 93 متخصص
دكتر علي اثني عشري 88 93 متخصص
دكتر محمود مومني 88 93 متخصص
دكترمهدي محمودخاني 87 92 متخصص
دكتر محمد مطهري 87 92 متخصص
دكتر سلمان عباسي فرد 87 92 متخصص
دكتر قاسم باقرشاهي 87 92 متخصص

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir