دانش آموختگان بیهوشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-8:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال فراغت از تحصیل مقطع
دكتر مهسا پاينده 1392 1396 4
دكتر آزاده توانگر 1392 1396 4
دكتر بابك حقاني فر 1392 1396 4
دكتر سيما زنگوئي مفرد 1392 1396 4
دكتر سيد حسين موسوي 1392 1396 4
دكتر زهرا نوروزي 1392 1396 4
دكتر سيده حميده هاشمي 1392 1396 4
دکتر شاپور پورعلی 1391 1395 4
دکتر محمد جواد جهانگیری 1391 1395 4
دکتر مریم حیدری 1391 1395 4
دکتر علی اکبر رحیمیان 1391 1395 4
دکتر پویا شاه منصوری 1391 1395 4
دکتر مریم طلوع 1391 1395 4
دکتر فرزانه کتیرائی 1391 1395 4
دکتر لیلا مهاجری 1391 1395 4
دکتر علیرضا یزدانی 1391 1395 4

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir