دانش آموختگان آسیب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/08-11:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سال ورود

سال خروج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مریم درخشان

90

94

دکتر الهام روحانی

90

94

دکتر علیرضا عظیمی

90

94

دکتر مریم السادات میرطالبی

90

94

دکتر صمصام دانشی بختیار

90

94

دکتر طناز سرمدی

90

94

دکتر رضا موید نیا

89

93

دکتر ایمان شایگان نیا

89

93

دکتر زینب ذاکر زاده

89

93

دکتر ندا سلیمانی

89

93

دکتر زهرا نادری

89

93

دکتر مژده بیرق زاده

89

93

دکتر اعظم باقری

88

92

دکتر مرضیه باقری

88

92

دکتر سارا دشتی

88

92

دکتر مرضیه خان احمدی

88

92

دکتر سحر سجادیه

88

92

دکتر مجتبی زارعان

88

92

دکتر سید مهدی افتخاری

88

92

دکتر فرحناز عامری

88

92

دکتر مینا معمار اردستانی

87

91

دکتر شیلا شریعت

87

91

دکتر مجید صلواتی

87

91

دکتر آزاده کرمی

87

91

دکتر رضا تحریریان

87

91

دکترزهرا مقدادی

87

91

دکتر محمد رضا امامی

87

91

دکتر محسن جعفری

87

91

دکتر زهرا کمالی

87

91

دکتر آزیتا رفیعی

87

91

دکتر پریدخت کریمیان

87

91

دکتر محمد موحدی پور

87

91

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir