دانش آموختگان آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/14-12:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سال ورود

سال فراغت از تحصیل

دکتر زهرا کسایی

93

97

دکتر روژان محمدی

93

97

دکتر نگار حاجی اشرفی

93

97

دکتر بهنوش محمدی  (رتبه برتر در آزمون دانشنامه تخصصی سال 97)

93

97

دکتر میترا شواخی

93

97

دکتر آزاده کدخدایی

93

97

دکتر شهناز اسکندری (رتبه برتر در آزمون دانشنامه تخصصی سال 96)

92

96

دکتر فاطمه طاهری (رتبه برتر در آزمون دانشنامه تخصصی سال 96)

92

96

دکتر الناز بابایی پور

92

96

دکتر متین شریعتی

92

96

دکتر بهار صفار

92

96

دکتر ثریا دادخواه پزوه

92

96

دکتر فاطمه محمودی

92

96

دکتر مریم دهقانی

92

96

دکتر الهه صابری

92

96

دکتر زهرا حقیقتیان

92

96

دکتر الهام عقیلی

92

96

دکتر رسول توکلی

92

96

دکتر پگاه هدایت (رتبه برتر در آزمون دانشنامه تخصصی سال 95)

91

95

دکتر اکرم عابدی

91

95

دکتر یاسر معین

91

95

دکتر مژگان قوامی

91

95

دکتر مریم درخشان (رتبه برتر در آزمون دانشنامه تخصصی سال 94)

90

94

دکتر الهام روحانی

90

94

دکتر علیرضا عظیمی

90

94

دکتر مریم السادات میرطالبی

90

94

دکتر صمصام دانشی بختیار

90

94

دکتر طناز سرمدی

90

94

دکتر رضا موید نیا

89

93

دکتر ایمان شایگان نیا

89

93

دکتر زینب ذاکر زاده

89

93

دکتر ندا سلیمانی

89

93

دکتر زهرا نادری

89

93

دکتر مژده بیرق زاده

89

93

دکتر اعظم باقری

88

92

دکتر مرضیه باقری

88

92

دکتر سارا دشتی

88

92

دکتر مرضیه خان احمدی

88

92

دکتر سحر سجادیه

88

92

دکتر مجتبی زارعان

88

92

دکتر سید مهدی افتخاری

88

92

دکتر فرحناز عامری

88

92

دکتر مینا معمار اردستانی

87

91

دکتر شیلا شریعت

87

91

دکتر مجید صلواتی

87

91

دکتر آزاده کرمی

87

91

دکتر رضا تحریریان

87

91

دکترزهرا مقدادی

87

91

دکتر محمد رضا امامی

87

91

دکتر محسن جعفری

87

91

دکتر زهرا کمالی

87

91

دکتر آزیتا رفیعی

87

91

دکتر پریدخت کریمیان

87

91

دکتر محمد موحدی پور

87

91

 

 

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir