دانش آموختگان آسیب شناسی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/11/24-6:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

نام ونام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

دوران تحصیل در گروه

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

29

دکتر مریم سلطان

تخصصی آسیب شناسی

94-98

بررسی میزان بیان آندروژن رسپتور در سرطان اولیه پستان Triple negative به روش ایمونو هیستو شیمی و ارتباط آن با برخی فاکتورهای پیش گویی کننده  سرطان پستان در بیمارستان الزهرا (س) و بیمارستان سیدالشهداء (ع) در سالهای 90 تا 95

دکتر آذر نعیمی

28

دکتر مینا شاکری

تخصصی آسیب شناسی

94-98

بررسی بیان فاکتور CD49d در بیماران لوسمی لنفوسیتی مزمن تازه تشخیص داده شده و تعیین ارتباط آن با برخی ازفاکتورهای دموگرافیک و پروگنوستیک - بیمارستان سیدالشهدا اصفهان - 97-1396»

دکتر پردیس نعمت اللهی

27

دکتر مهران طاهری

تخصصی آسیب شناسی

94-98

بررسي شیوع بيان HER-2/neu در اسکواموس سل کارسینوم مری و ارتباط آن با پیش آگهی بیماری

 

26

دکتر بهناز صباغی

تخصصی آسیب شناسی

94-98

بررسی ارزش تشخیصیDesmin وTP53 در افتراق افوزیون های پلور آدنوکارسینوم متاستاتیک و راکتیو

دکتر نوشین افشار مقدم

دکتر محمد امامی

25

دکتر امیر ورد

تخصصی آسیب شناسی

94-98

بررسي روند اخیر بروز سرطان پروستات بر اساس سن, گرید وسطح سرمی انتی ژن اختصاصی پروستات در مرکز ارجاع استان اصفهان در سال هاي 1390-1395

دکتر دیانا طاهری

24

دکتر سمیه حیدری

تخصصی آسیب شناسی

94-98

بررسی توزیع فراوانی فیبرونکتین   در کارسینوم مها جم پستان و ارتباط ان با فاکتورهای کلینیکو پاتولوژیک پیش آگهی در  بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان بین سالهای 1395 تا 1397

دکتر فرشته محمدی زاده

23

دکتر مریم کتانی

تخصصی آسیب شناسی

94-98

بررسی مقایسه ای میزان بروز ژن های ، , E-cadherin, N-cadherin  در تومور اولیه بیماران کولورکتال کانسر دارای متاستاز کبدی در زمان جراحی  و بیماران  بدون متاستاز کبدی بعد از 3 سال از  جراحی در بیمارستان الزهرا در سال 92 و 93

دکتر محمدحسین صانعی

22

دکتر نگار حاجی اشرفی

تخصصی آسیب شناسی

93-97

مقایسه تغییرات DNA در ژنوم بافت های سالم، هایپرپلازی و پاپیلری کارسینومای تیروئید در بیماران  به روش     RAPD -PCR

دکتر اردشیر طالبی

21

دکتر زهرا کسایی

تخصصی آسیب شناسی

93-97

بررسی انژیوژنز در بیماران لوکمی میلوییدی حاد با گروه کنترل و ارتباط ان با سلولهای بلاست باقی مانده  بعد از یک دوره درمان در بیمارستان سیدالشهدا در طی سالهی 92-95

دکتر پردیس نعمت اللهی

دکتر آذر برادران

20

دکتر آزاده کدخدایی

تخصصی آسیب شناسی

93-97

Study mean of CD137 expression in skin psoriasis biopsy compared with normal skin specimens during the years 2007-2016 in Al-Zahra Hospita

دکتر پروین رجبی

19

دکتر میترا شواخی

تخصصی آسیب شناسی

93-97

بررسی فراواني نسبي بيان وشدت رنگ پذيري مارکرPSMA    در تومورهای گلیوبلاستوم مولتیفرم در نمونه هاي جمع آوري شده در بخش پاتولوژي بيمارستان الزهرا اصفهان در طي سالهاي 1395-1391

دکتر پروین رجبی

18

دکتر بهنوش محمدی

تخصصی آسیب شناسی

93-97

تعیین فراوانی نسبی استافیلوکوکهای جدا شده از نمونه های بالینی به روش ملکولی در بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به مرکز آموزشی الزهرا (س) طی سال های 95-96

دکتر آذر براداران

17

دکتر روژان محمدی

تخصصی آسیب شناسی

93-97

بررسی شیوع EBV در مبتلایان به Ulcerative colitis

دکتر مژگان مختاری

16

دکتر شهناز اسکندری

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی مقایسه ای آنژیوژنز در لوسمی لنفوئیدی مزمن با گروه کنترل و ارتباط آن با الگوی درگیری مغز و استخوان

دکتر پردیس نعمت اللهی

15

دکتر الناز بابایی پور

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی ارزش تشخیصی مارکر اینوهیستوکمیستری  IgG4 در تشخیص بیماری پمفیگوس

دکتر پروین رجبی

دکتر میترا حیدرپور

14

دکتر رسول توکلی

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی cut-off point تعداد لنفوسیت اینترا اپیتلیال با مارکر CD3 به روش IHC در دئودنوم کودکان مبتلا به سلیاک در بیمارستان امام حسین(ع)وبیمارستان الزهرا اصفهان بین سالهای 1392-1395

دکتر مژگان مختاری

13

دکتر زهرا حقیقتیان

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسي بقای سلولی  در استفاده از کورکومين به دو فرم محلول و نانو در مدل سلولي سرطان مثانه در سال95-94

دکتر نوشیثن افشار مقدم

12

دکتر مریم دهقانی

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی ارزش تشخیصی مارکر ایمونوهسیتوشیمی بتاکاتنی در تشخیص بازال سل کارسینوم تهاجمی از غیر تهاجمی

 دکتر پروین رجبی

11

دکتر ثریا دادخواه

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی متیلاسیون MGMT در بیماران گلیوبلاستوم مولتی فرم و ارتباط  آن با  بقای بیمار

دکتر پروین محزونی

10

دکتر متین شریعتی

تخصصی آسیب شناسی

92-96

ارتباط ویروس EBV با لیکن پلان دهانی  به روش PCR

دکتر مژگان مختاری

9

دکتر الهه صابری

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی مقایسه میزان بقاء 5 ساله بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معمده با بروز ورسیکان اپی تلیالی واسترومایی

دکتر محمدحسین صانعی

8

دکتر بهار صفار

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی میزان همخوانی بیان فاکتورHER-2 درکارسینوم اولیه پستان و لنف نودآگزیلاری متاستاتیک همزمان به روش ایمونوهیستوشیمی و ارتباط ان با برخی فاکتورهای پروگنوستیک کارسینوم پستان در بیمارستان الزهرای اصفهان از سال 1390 تا 1393

دکتر آذر نعیمی

7

دکتر فاطمه طاهری

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی بروز مارکر cyclin D1 در تومورهای آستروسیتیک و ارتباط آن با گرید تومور درنمونه های جمع آوری شده در بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرا(س) اصفهان، در طی سالهای 1394-1392

دکتر پروین محزونی

6

دکتر الهام عقیلی

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی تظاهر ایمنوهیستوشیمی VEGF در مننژیوما و ارتباط آن با گرید تومور

دکتر پروین محزونی

5

دکتر فاطمه محمودی

تخصصی آسیب شناسی

92-96

Evaluation of human CMVantigen expression in invasive breast carcinoma

دکتر فرشته محمدی زاده

4

دکتر پگاه هدایت

تخصصی آسیب شناسی

91-95

بررسی شیوع بیان ژن COX2 در اسکواموس سل کارسینوم های دهان در بیمارستان الزهرا (س) و آیت اله کاشانی به روش PCR در سال 93-1392

دکتر مژگان مختاری

3

دکتر اکرم عابدی

تخصصی آسیب شناسی

91-95

بررسی رابطه عملکرد کلیه ویافته های سیتولوژی  ادراری در گیرندگان پیوند کلیه در بیمارستان الزهرا اصفهان

دکتر آذر برادران

2

دکتر مژگان قوامی

تخصصی آسیب شناسی

91-95

علل نفركتومي الوگرافت به دنبال نارسايي كليه Indications of allograft nephrectomy after renal failure

دکتر دیانا طاهری

دکتر پروین محزونی

1

دکتر یاسر معین

تخصصی آسیب شناسی

91-95

بررسي معيارهاي هيستوپاتولوژيك جهت افتراق هپاتيت اتوایميون از هپاتيت هاي مزمن ويروسي (C,B) در نمونه های بیوپسی کبد انجام شده در بیمارستان الزهرا اصفهان بین سال های 92-1383

دکتر محمدحسین صانعی

دکتر نوشین افشار مقدم

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir