دانش آموختگان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/08/16-9:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال فارغ التحصیلی
1 پيمان هاشمي  
2 دانيال گلبيدي  
3 محمد مومني  
4 شادي نوري  
5 غزاله جمالي  
6 فريد شيرواني  
7 امير نصرتي  
8 مهديه بشاش  

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir