دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-18:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود Email
مهشید زمانی 1397 mahoorz69@gmail.com
مهران جودکی 1397 persia_mehran@yahoo.com
الهام کلانترزاده سعدآبادی 1396 elhamkalantarzade37@gmail.com
زهرا عموحیدری وینچه 1396 zahra.hh.94@gmail.com
نسترن رشد رشیدی 1396 N79.rashidi@gmail.com
زهرا بهشتی منش 1396 zahrabeheshtimanesh73@gmail.com
فاطمه شریفی 1395 fatemeh.sharifii.1992@gmail.com
هاجرالسادات حسینی 1395 anestesia.Hosseini@gmail.com
مرضیه زرین 1395 zarin.marziyeh@gmail.com
نگار یاوری 1395 nyavari80@yahoo.com
محمد جواد آزمند 1395 mj.Azmand@yahoo.com
محمد کرمی 1395 mohammad.karami666@gmail.com
نسیم شناور 1394 nasim.shnr@yahoo.com
آسیه رفیعی 1394 rafiee.asiye@yahoo.com
منیژه غلامی 1394 man_13gholami68@yahoo.com
سید حسین حدادی 1393 s_h_haddadi@yahoo.com

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir