دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/14-8:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود Email
19 وجیهه ایمانپور 1397 vaj.iman205@gmail.com
18 زهرا فرح بخش 1397 shamim3542@yahoo.com
17 نداحسن پور رزمنجانی 1397 nedahasanpour7003@gmail.com
16 مهشید زمانی 1397 mahoorz69@gmail.com
15 مهران جودکی 1397 persia_mehran@yahoo.com
14 الهام کلانترزاده سعدآبادی 1396 elhamkalantarzade37@gmail.com
13 زهرا عموحیدری وینچه 1396 zahra.hh.94@gmail.com
12 نسترن رشد رشیدی 1396 N79.rashidi@gmail.com
11 زهرا بهشتی منش 1396 zahrabeheshtimanesh73@gmail.com
10 فاطمه شریفی 1395 fatemeh.sharifii.1992@gmail.com
9 هاجرالسادات حسینی 1395 anestesia.Hosseini@gmail.com
8 مرضیه زرین 1395 zarin.marziyeh@gmail.com
7 نگار یاوری 1395 nyavari80@yahoo.com
6 محمد جواد آزمند 1395 mj.Azmand@yahoo.com
5 محمد کرمی 1395 mohammad.karami666@gmail.com
4 نسیم شناور 1394 nasim.shnr@yahoo.com
3 آسیه رفیعی 1394 rafiee.asiye@yahoo.com
2 منیژه غلامی 1394 man_13gholami68@yahoo.com
1 سید حسین حدادی 1393 s_h_haddadi@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir