دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/12/04-7:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود Email
14 کوثر صالحی فر 1399 Kowsar.9619@icloud.com
13 مسعود حیدری 1399  
12 نیلوفر زمانی 1399  
11 نیما یزدان 1398 yazdan_n@yahoo.com
10 فائزه شکرالهی 1398 faezeh72@gmail.com
9 وجیهه ایمانپور 1397 vaj.iman205@gmail.com
8 زهرا فرح بخش 1397 shamim3542@yahoo.com
7 نداحسن پور رزمنجانی 1397 nedahasanpour7003@gmail.com
6 مهشید زمانی 1397 mahoorz69@gmail.com
5 مهران جودکی 1397 persia_mehran@yahoo.com
4 زهرا عموحیدری وینچه 1396 zahra.hh.94@gmail.com
3 نسترن رشد رشیدی 1396 N79.rashidi@gmail.com
2 زهرا بهشتی منش 1396 zahrabeheshtimanesh73@gmail.com
1 سید حسین حدادی 1393 s_h_haddadi@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir