دانشجویان فعلی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/19-12:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دانشجویان Ph.D شاغل به تحصیل

تاریخ به روز رسانی آذر 97

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir