دانشجویان فعلی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/03/18-8:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دانشجویان Ph.D شاغل به تحصیل

تاریخ به روز رسانی خرداد 99

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir