دانشجویان دکترای تخصصی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/19-8:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

 نام و نام خانوادگی سال ورود Email
مهتاب قنبری راد 1396 m.rad2325@yahoo.com
بهاره زرین 1396 zarin.bahare@gmail.com
آزاده حسینی دستگردی 1396 azade.hoseini@yahoo.com
حسین رضازاده 1394 harezazadeh@yahoo.com
زهرا پزشکی 1394 z.pezeshki@yahoo.com
احمد قاسمی 1394 Ahmad.gl6768@gmail.com
فرزانه کریمی 1394 karimifarzaneh502@gmail.com
سمیرا چوپانی 1394 smr.choopani@gmail.com
الهه عمو هاشمی 1393 amohashemi1365@gmail.com
حسن خیرخواه 1393 hesenxirxah@yahoo.com
رضا فرتوت زاده 1392 fartootzadeh@gmail.com
فاطمه عزیزی 1392 drazizi.ph@gmail.com
شهلا سهرابی پور 1391 sh.sohrabipour@gmail.com
سمیه شهیدانی 1391 s-shahidani-91@yahoo.com
محمد کریم آزادبخت 1391 Mohammadkarim_azadbakht@yahoo.com
مصطفی احمدیان 1391  mos_ahmadian@yahoo.com

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir