دانشجویان دکترای تخصصی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-15:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

ردیف  نام و نام خانوادگی سال ورود Email
1 هاجرالسادات حسینی 1397 anesthesia.hosseini@gmail.com
2 فاطمه خوارزمی 1397 fa.kharazmi@gmail.com
3 مهتاب قنبری راد 1396 m.rad2325@yahoo.com
4 بهاره زرین 1396 zarin.bahare@gmail.com
5 آزاده حسینی دستگردی 1396 azade.hoseini@yahoo.com
6 حسین رضازاده 1394 harezazadeh@yahoo.com
7 زهرا پزشکی 1394 z.pezeshki@yahoo.com
8 احمد قاسمی 1394 Ahmad.gl6768@gmail.com
9 فرزانه کریمی 1394 karimifarzaneh502@gmail.com
10 سمیرا چوپانی 1394 smr.choopani@gmail.com
11 الهه عمو هاشمی 1393 amohashemi1365@gmail.com
12 حسن خیرخواه 1393 hesenxirxah@yahoo.com
13 سمیه شهیدانی 1391 s-shahidani-91@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir