خدمات رفاهی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/27-11:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با سلام، بدینوسیله سهمیه های تیرماه مجموعه رفاهی چادگان مخصوص اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی اعلام می گردد:

جهت ثبت درخواست خود به لینک روبرو مراجعه فرمایید          http://refahi.mui.ac.ir/usequota

عنوان سهمیه تاریخ ورود تاریخ خروج کد سهمیه مبلغ مهات ثبت نام
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/02 1397/04/03

2455702

100000

 

مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/03 1397/04/04

4108146

100000

 

مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/04 1397/04/05

3882920

100000  
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/05 1397/04/06

1697268

100000  
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/06 1397/04/07

6260512

100000  
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/07 1397/04/08

6301901

150000  
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/08 1397/04/09

4951454

100000  
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/09 1397/04/10

8572015

100000  
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/12 1397/04/13

2370844

100000  
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/13 1397/04/14

8595547

100000  
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/16 1397/04/17

4541466

100000  
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/17 1397/04/18

5220715

150000  
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/18 1397/04/19

1104237

100000  
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/19 1397/04/20

5329504

100000  
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/20 1397/04/21

9269629

100000  
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/21 1397/04/22

2943748

150000  
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/22 1397/04/23

3804050

100000  
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/23 1397/04/24

1697211

100000  
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/24 1397/04/25

2578751

100000  
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/25 1397/04/26

7997652

100000  
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/26 1397/04/27

1985294

100000  
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/27 1397/04/28

6948211

100000  
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/30 1397/04/31

3287311

100000  
مجموعه رفاهی شماره 4 ویلاهای چادگان 1397/04/31 1397/05/1

3007491

100000  

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir