خاطرات فرهیختگان دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/06/25-9:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

خاطرات فرهیختگان دانشکده پزشکی بر گرفته از کتاب فرهیختگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جلد اول

به کوشش : سر کار خانم دکتر بهجت السادات مویدی

جهت مشاهده خاطرات اینجا را کلیک نمایئید.

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir