حضور دستیاران پزشکی خانواده در کلینیک طب سنتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/28-14:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به راه اندازی رشته تخصصی پزشکی خانواده از سال 1395 در دانشکده پزشکی اصفهان و شروع آموزش این دستیاران در گروه های بالینی، اقدامات لازم جهت حضور و بهره گیری آموزش دستیاران رشته تخصصی پزشکی خانواده به صورت رونیشن های 15 روزه  از تاریخ 96/9/12 در کلینیک طب سنتی انجام گردید.

OG vocabulary: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir