حضرت علی علیه السلام می فرمایند: ارزش هر کسی آن چیزی است که نیکو انجام دهد.

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/05/13-4:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

حضرت علی علیه السلام می فرمایند:

قیمَهُ کُلِّ امْرِء ما یُحْسِنُ.

ارزش هر کسی آن چیزی است که نیکو انجام دهد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir