جهت گذراندن تعهدات ضریب K

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/08/11-8:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جهت گذراندن تعهدات ضریب K

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir