اعضائ هیئت علمی گروه کودکان جنرال

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-10:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1 دکتر بهنوش استکی CV
2 دکتر نیلوفر امینی CV
3 دکتر پریسا ایروانی CV
4 دکتر محمدعلی پورمیرزایی CV
5 دکتر نیروانا تواهن CV
6 دکتر مینو سعیدی CV
7 دكتر بهزاد شمس CV
8 دكتر رويا كليشادي CV
9 دكتر رسول كرماني CV
10 دکتر گلاره کیانی CV
11 دكتر بهاره ورد CV

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir