اعضائ هیئت علمی گروه کودکان جنرال

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/25-9:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دكتر بهزاد شمس CV
دكتر رويا كليشادي CV
دكتر مرتضي سعدي نژاد CV
دكتر محسن جاري CV
دكتر رسول كرماني CV
دكتر محمدعلي پورميرزايي CV
دكتر بهنوش استكي CV
دكتر مينو سعيدي CV
دكتر بهاره ورد CV
دكتر نيلوفر اميني CV

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir