جلسه کمیته ارزشیابی استاد

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/09-9:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز سه شنبه مورخ 97/3/8 جلسه کمیته ارزشیابی استاد با حضور مدیریت محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسئول محترم مرکز توسعه آموزش دانشکده و کارشناسان ارزشیابی EDO , EDC برگزار گردید.در این جلسه پس از بحث و بررسی، تصمیمات لازم در خصوص کوتاه نمودن فرم های ارزشیابی استاد و چگونگی ادامه ی فرایند ارزشیابی  online اساتید اتخاذ شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir