جلسه کمیته آزمون

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/24-8:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

هفنمین جلسه کمیته آزمون EDO دانشکده در خصوص آزمونهای الکترونیک گروه علوم تشریحی در تاریخ 97/5/23 از ساعت 10 الی 12 با حضور عضو محترم هیات علمی گروه علوم تشریحی جناب آقای دکتر صادقی، مسئول و کارشناس دفتر EDO برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir