جلسه کمیته آزمون

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-11:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه کمیته آزمون EDO دانشکده پزشکی با حضور مسئولین آموزش کارآموزی و کارورزی گروه اطفال در تاریخ 97/4/19 در دفتر EDO برگزار گردید و در خصوص فرایند آنالیز سوالات آزمون های گروه بحث و تبادل نظر شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir