جلسه سیاست گذاری و تصمیم گیری در خصوص ارزشیابی دانشجو

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/12-10:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مورخ 96/10/11 از ساعت 8 الی 9:30 جلسه سیاست گذاری و تصمیم گیری در خصوص ارزشیابی دانشجو با حضور جناب آقای دکتر یقینی و سرکار خانم ها: دکتر یمانی، دکتر شهیدی، مهندس بحرانی و دکتر آویژگان در edo  برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir