جلسه دفاع پایان نامه خانم دکتر رضیه اسحاقیان

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-10:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع از پایان نامه خانم رضیه اسحاقیان دانشجوی دکترای تخصصی طب ایرانی تحت عنوان "تبیین خونریزی زیاد رحمی مبتنی بر طب سنتی ایران و کاآزمایی بالینی تأثیر کپسول کندر (Boswellia serrate)  و کپسول زنجبیل (Zingiber offecinale) بر کاهش خونریزی زیاد رحمی در سنین 45-18سال " روز چهارشنبه مورخ 97/11/24 ساعت 8 صبح در تالار هشت گوش برگزار شد.

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir