جلسه دفاع پایان نامه خانم دکتر رضیه اسحاقیان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/17-14:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع از پایان نامه خانم رضیه اسحاقیان دانشجوی دکترای تخصصی طب ایرانی

"تبیین خونریزی زیاد رحمی مبتنی بر طب سنتی ایران و کاآزمایی بالینی تأثیر کپسول کندر (Boswellia serrate)  و کپسول زنجبیل (Zingiber offecinale) بر کاهش خونریزی زیاد رحمی در سنین 45-18سال "

روز چهارشنبه مورخ 97/11/24 ساعت 8 صبح در تالار هشت گوش

OG vocabulary: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir