جلسه برگزاری انتخابات دومین دوره مجمع علمی، آموزشی، فرهنگی و رفاهی دستیاران تخصصی دانشکده پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/21-9:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه برگزاری انتخابات دومین دوره مجمع علمی، آموزشی، فرهنگی و رفاهی دستیاران تخصصی دانشکده پزشکی اصفهان در تاریخ 1396/9/14 با حضور آقایان دکتر محمد حسن امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی، دکتر مجید محمدی زاده معاونت محترم تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی، دکتر احمد رضا زمانی معاونت محترم دانشجویی، فرهنگی دانشکده پزشکی ، مسعود برومند مسئول محترم آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی و دستیاران عضو شورای عمومی صنفی دستیاران تشکیل گردید. در این جلسه پس از سخنان مسئولین محترم دانشکده پزشکی گزارش عملکرد اولین دوره مجمع توسط جناب آقای دکتر عسگری دبیر محترم اولین دوره مجمع به اطلاع حاضرین رسید و پس از آن انتخابات برگزار شد و افراد زیر به عنوان اعضای شورای صنفی انتخاب گردیدند.

اعضای اصلی:

  1. دکتر پویا میرمحمد صادقی
  2. دکتر اکبر جلایی
  3. دکتر مصطفی قاسمی فرد
  4. دکتر بابک حسین زاده
  5. دکتر حامد احمدیان
  6. دکتر مهدی شعبانی
  7. دکتر حسین کوهی

اعضای علی البدل:

  1. دکتر امیر وطنی نظافت
  2. دکتر فتانه فرخ پور
  3. دکتر محمد رضا ناظر

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir