جلسه برنامه عملیاتی گروه پوست

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-11:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه برنامه عملیاتی گروه پوست در مورخ 97/4/20 با حضور جناب آقای دکتر شاهمرادی، خانم دکتر فاطمی و کارشناس EDO خانم دکتر آویژگان از ساعت 8 الی 9:15 در دفتر EDO برگزار گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir