جلسه برنامه عملیاتی گروه قلب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-11:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 97/5/20 ساعت 12 الی 14 جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر صانعی مدیر گروه قلب و کارشناس دفتر توسعه آموزش در دفتر گروه قلب بیمارستان چمران برگزار گردید.در این جلسه در خصوص برنامه عملیاتی این گروه بحث و تبادل نظر گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir