جلسه برنامه عملیاتی معاونت های دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/12-10:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مورخ 96/10/12 جلسه بررسی برنامه عملیاتی معاونت مالی و اداری و امور هیات علمی دانشکده پزشکی از ساعت 10:30 الی 12 با حضور جناب آقایان دکتر امامی، دکتر نصر، آقای کیان مهر و خانم ها دکتر شهیدی، دکتر ایزدی، دکتر ایرجی، دکتر اسمعیل، دکتر آویژگان در دفتر توسعه آموزش برگزار گردید. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir