جلسه بررسی اصلاحات تکمیلی سایت دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/27-11:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز سه شنبه مورخ 97/3/22 جلسه بررسی اصلاحات تکمیلی صفحه اول سایت دانشکده پزشکی با حضور معاونت محترم اداری مالی در دفتر EDO برگزار گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir