جلسه اضطراری در خصوص بیماری کرونا در تالار ادیب دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/06-7:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز دوشنبه مورخ 98/12/5 از ساعت 12-10 جلسه ای با حضور اعضاء هیات علمی گروه های آموزشی مرتبط به منظور بررسی ابعاد بیماری کرونا و پیشگیری و تشخیص بیماری در تالار دکتر ادیب برگزار و مقرر گردید کمیته ای تشکیل تا در خصوص راهکارهای اجرایی تشخیص بیماری اقدامات لازم را به عمل آوردند. ضمناً گروه ها موظف گردیدند تمامی تلاش خود را در جهت همکاری در این زمینه از طریق مسئولین کمیته های فوق الذکر و بر اساس مصوبات این شورا به عمل آورند.

کمیته اجرایی با مسئولیت آقای دکتر میرهندی

کمیته علمی با مسئولیت خانم دکتر مقیم

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir