جلسه استاد مشاور و دستیار تدریس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/07/12-7:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین جلسه استاد مشاور و دستیار تدریس در سال 1396 با حضور اعضای محترم کمیته در تاریخ 96/7/11 ساعت 7:15 الی 8:15 در سالن شورای تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.در این جلسه توضیحاتی در خصوص اساس نامه T.A و شرح وظایف اعضا ارائه شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir