جلسه ارزشیابی درس

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/03-12:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه ارزشیابی درس گروه علوم تشریحی با حضور جناب آقایان دکتر والیانی، دکتر صادقی، دکتر بهرامیان به همراه مسئول و کارشناس EDO درتاریخ 97/5/30 در دفتر EDO برگزار و پیرامون نحوه ارائه دروس توسط اساتید مختلف گروه بحث و تبادل نظر گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir