جلسه ارزشیابی برنامه جدید علوم پایه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/24-11:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 97/6/24 ساعت 11 الی 13 جلسه کارشناسی ارزشیابی برنامه جدید علوم پایه با حضور کارشناسان EDO در دفتر توسعه آموزش برگزار گردید.دراین جلسه اهداف ارزشیابی و نتایج ارزشیابی ترم 1 و 2 علوم پایه بررسی شد و برای ارزشیابی ترم 3 برنامه ریزی گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir