جلسه آموزش کارآموزی و کارورزی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/24-9:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه بررسی چالش های آموزش کارآموزی و کارورزی و برنامه ریزی برای اقدامات مداخله ای آینده با حضور معاون محترم پزشکی عمومی دانشکده، مسئول محترم و کارشناس EDO در تاریخ 97/5/23 از ساعت 8 الی 10 در دفتر توسعه آموزش دانشکده برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir