جلسه آموزشی تعین مزاج و تدبیر آن

تاریخ ایجاد جمعه,1397/08/11-19:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه آموزشی تحت عنوان تعیین مزاج و تدبیر آن روز سه شنبه 97/2/11 ساعت 9-8 صبح با سخنرانی آقای دکتر محمد مظاهری در سالن اجتماعات مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان امین جهت کارکنان شاغل در بیمارستان امین برگزار می شود.

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir