جلسه آزمونهای بالینی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/07/12-13:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 96/7/11 جلسه ای پیرامون آزمونهای بالینی  با حضور مسئولین آموزش کارآموزی و کارورزی گروه های بالینی، مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسئول و کارشناسان EDO  دانشکده پزشکی در تالار هشت گوش دانشکده برگزار گردید.در این جلسه تجارب گروه های مختلف در برگزاری آزمونهای عملی و همچنین روش های رایج و راه کارهای به کارگیری این روش ها توسط گروه های بالینی به بحث گذاشته شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir