جزوات و بسته های آموزشی کارورزی پزشک خانواده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/03-12:17
Printer-friendly versionPDF version
موضوع
جزوه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
راهنمای ارزیابی و درمان سلامت روان
راهنمای بالینی پزشک خانواده - دیابت
راهنمای بالینی پزشک خانواده - استئوپروز
راهنمای بالینی پزشک خانواده - هیرسوتیسم
راهنمای بالینی پزشک خانواده - عفونت ادراری
راهنمای بالینی پزشک خانواده - آنمی فقر آهن
راهنمای بالینی پزشک خانواده - هلیکوباکتر پیلوری
راهنمای بالینی پزشک خانواده - سوء هاضمه
راهنمای بالینی پزشک خانواده - غربالگری سرطان کلورکتال
راهنمای بالینی پزشک خانواده - عفونت هپاتیت B
راهنمای بالینی پزشک خانواده - خشونت صدا
راهنمای بالینی پزشک خانواده - آنافیلاکسی
راهنمای بالینی پزشک خانواده - آلرژی غذایی
راهنمای بالینی پزشک خانواده - سرگیجه
راهنمای بالینی پزشک خانواده - سردرد
راهنمای بالینی پزشک خانواده - تشنج
راهنمای بالینی پزشک خانواده - ضربه به سر
راهنمای بالینی پزشک خانواده - پنومونی

راهنمای بالینی پزشک خانواده - اختلال اضطرابی فراگیر

راهنمای بالینی پزشک خانواده - فشار خون بالا
راهنمای بالینی پزشک خانواده - اختلال چربی خون
راهنمای جامع نظام مراقبت بیماریهای واگیر برای پزشک خانواده
کتاب پیشگیری و درمان چاقی کودکان و نوجوانان
راهنمای کشوری تغذیه برای برنامه پزشک خانواده

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir