جزوات و بسته های آموزشی کارورزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/09-7:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

خطرسنجی سکته قلبی، مغزی و سرطان - راهنمای خودمراقبتی خانواده

دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

برنامه تامین و گسترش مراقبت های اولیه سلامت از طریق تقویت شبکه های بهداشت و درمان در مناطق شهری- فاز اول و دوم- ویژه کلانشهر ها

راهنمای گزارش گیری از سامانه سیب-ویژه پزشک

راهنمای گزارش گیری از سامانه سیب-ویژه مراقب سلامت

راهنمای گزارش گیری از سامانه سیب-ویژه کارشناسان ناظر و ستادی

راهنمای گزارش گیری پیگیری های ثبت شده در حین انجام مراقبتها

راهنمای خلاصه گزارشی از خدمات انجام شده

راهنمای سامانه سیب - ویژه زیج حیاتی

راهنمای سامانه سیب - برنامه میانسالان

راهنمای سامانه سیب - برنامه مادران

راهنمای سامانه سیب - برنامه کودکان

راهنمای سامانه سیب - برنامه سالمندان

راهنمای سامانه سیب - برنامه نوجوانان

راهنمای سامانه سیب - برنامه جوانان

راهنمای سامانه سیب - برنامه باروری سالم

راهنمای سامانه سیب - برنامه غیرواگیر

راهنمای سامانه سیب - برنامه بهبود تغذیه

راهنمای سامانه سیب - برنامه دهان و دندان

پانل پزشک مرکز 97

پانل مراقب سلامت 97

پانل ماما 97

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir