جدول کمک هزینه تحصیلی، سوالات متداول

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/25-10:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دستیاران فوق تخصصی مبلغ کمک هزینه
کلیه دستیاران فوق تخصص سالهای اول تا سوم 31.249.096 ریال

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir