جدول کمک هزینه تحصیلی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/16-9:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 دستیار  متاهل  مجرد
 سال اول  10/971/000 ريال 14/076/000 ريال
 سال دوم 11/592/000ريال 14/697/000ريال
 سال سوم 12/213/000ريال 15/318/000ريال
 سال چهارم 12/834/000ريال 15/939/000 ريال
سال پنجم 14/117/400ريال 17/532/900 ريال

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir