ثبت نام کارگاه های توانمند سازی اساتید

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/08/24-7:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع می رساند از آبان ماه 1396 پرداخت هزینه ثبت نام کارگاه های توامند سازی اساتید به صورت online انجام می شود.ثبت نام کارگاه از طریق سایت

wshpay.mui.ac.ir امکان پذیر می باشد.

تلفن تماس     37923365

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir