ثبت نامه در رشته آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/09-5:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان قطب علمی آموزش الکترونیکی برای دوره بهمن ماه 98 در رشته "یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی" در مقطع کارشناسی ارشد از بین اعضای محترم هیأت علمی دانشجو می پذیرد. داوطلبان می توانند با مراجعه به آدرس vums@sums.ac.ir نسبت به کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اقدام فرمایند.

اعلام پذیرش

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir