ثبت محتوای علمی مجازی در سامانه آموزش مداوم

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/28-8:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به نیاز مشمولین آموزش مداوم به کسب امتیازات کافی سالانه و امکان کسب 40 درصد از این امتیازات از برنامه مجازی آموزش مداوم، کلیه اعضای محترم هیأت علمی می توانند نسبت به ثبت محتوای علمی مجازی در سامانه آموزش مداوم اقدام نمایند. این برنامه ها به مدت 3 سال فعال بوده و با توجه به جذب مخاطب از سراسر کشور برای دبیر برنامه درآمدزایی دارد.

لازم به ذکر است اداره آموزش مداوم و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در تبدیل محتوای علمی به ساختار مجازی با اعضای محترم هیأت علمی همکاری نموده و همکاران محترم می تواند از طریق شماره تلفن 3367-3792-031 راهنمایی های لازم در این خصوص را دریافت نمایند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir