تور بازدید دانشگاهی به مناسبت هفته پژوهش به میزبانی دانشکده پزشکی در روز چهارشنبه مورخ 14/9/97 در تالار دکتر حکمی برگزار گردید .

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/19-7:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دراین نمایشگاه رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و معاون محترم پژوهشی دانشگاه به اتفاق روسای محترم دانشکده های تابعه، دانشجو یان، پژوهشگران از دستاورد های پژوهشی دانشکده پزشکی بازدید کردند .

درپی این بازدید جناب دکتر راستی مشاور محترم رئیس دانشکده پزشکی در امور مرتبط با پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی ضمن خوش آمد گویی به میهمانان پیرامون نقش و ضرورت پژوهش در جامعه بیاناتی ایراد فرمودند این جلسه با گزارش سرکار خانم دکتر دهقان مدیر محترم پژوهشی دانشکده پزشکی به مدعوین محترم ادامه یافت. همچنین در ادامه جناب آقای دکتر پور آذر و جناب آقای دکتر یوسفی از اعضای محترم هیات علمی دانشکده دستاورد های جدید در رابطه با کیت تشخیص گروههای خونی و همچنین کیت تشخیص عفونت واژینال توضیحاتی ارائه داد ند . در این نمایشگاه محصولات جدید شرکت پورسینا حکیم به نمایش گذاشته شد و شیوه جدید لارو درمانی به حاضرین توضیح داده شد.

در ادامه پژوهشگران و دانشجویان مسائل و مشکلات خود را در حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه بیان نمودند. این نشست با صحبت های  معاون محترم پژوهشی دانشگاه به اتمام رسید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir