توانمند سازی اعضای محترم هیات علمی به زبان انگلیسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/06/12-6:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برای مشاهده بند دوم مصوبات جلسه مشترک پنجاه و یکمین و پنجاه و دومین شورای دانشگاه مورخ 98/05/17 در خصوص دستورالعمل توانمند سازی اعضای هیات علمی به زبان انگلیسی بر روی اینجا کلیک نمایید.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir