تماس با گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/08/26-7:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

پست الکترونیک: orthopaedic@med.mui.ac.ir

شماره تماس:03136202085 و یا 03136202020  داخلی 2539

شماره فاکس:03136202085

آدرس:اصفهان بلوار صفه مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) زیرزمین ورودی 3 دفتر گروه ارتوپدی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir