تماس با گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/06/16-11:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آدرس:

گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

تلفن:

031-37929017

 

پست الکترونیک:

physiology@med.mui.ac.ir

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir