تماس با معاونت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/06/31-9:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شماره های تماس :  37929006-031

                             031-37929058

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir