تماس با معاونت

تاریخ ایجاد شنبه,1394/07/04-13:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اصفهان میدان آزادی خیابان هزار جریب دانشکده پزشکی
کد پستی:81746-73461

پست الکترونیک: vcr-office@med.mui.ac.ir

شماره تماس: 031 - 37928134  031-36682407

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir