تماس با معاونت

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/06/30-11:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اصفهان خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده پزشکی معاونت تحصیلات تکمیلی

پست الکترونیک: basic-edu@med.mui.ac.ir

شماره تماس:031-37929106

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir