تماس با معاونت درمان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/07/05-8:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تماس با معاونت درمان

 
آدرس:اصفهان میدان آزادی خیابان هزار جریب دانشکده پزشکی
کد پستی:81746-73461
پست الکترونیک: Darman-Hospital@med.mui.ac.ir
شماره تماس:031-37929042
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir